Dyrekcja Urzędu

Referat Finansowo - Księgowy

Referat Informacji, Ewidencji i Świadczeń

Referat Instrumentów Rynku Pracy

Referat Organizacyjno - Administracyjny

Dział Usług Rynku Pracy