Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » „CZAS NA MŁODYCH”
Strona internetowa

„CZAS NA MŁODYCH”

„CZAS NA MŁODYCH”

 

program relizowany dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra
na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

 

 

 

I.  Opis programu

 

Program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia pn.  „CZAS NA MŁODYCH”

 

  1. Osoby obejmowane programem:
  • osoby bezrobotne do 30 roku życia,
  • osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,
  • osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy określone w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • wspierania tworzenia i przystępowania do spółdzielni socjalnych,
  • osoby bezrobotne zwolnione z przyczyn niedotyczących pracowników oraz  pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi (w tym współfinansowanych z wkładu finansowego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - EFG),
  • osoby bezrobotne z terenów, na których w 2014 roku miały miejsce klęski żywiołowe.

2. Liczba osób obejmowana programem:  67 osób.

3. Formy aktywizacji:

  • staże,
  • Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

4. Okres realizacji: 01.03.2014 r. do 31.12.2014 r.

 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 642 24 78 wew. 114 lub osobiści w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, w godzinach 7.30 – 15.30 pokój 14 (I piętro).

 

Strona dodana przez: Barbara Wszół (2014-09-03 12:16:06)
Zredagowana przez: Barbara Wszół (2014-12-10 10:45:59)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/strona/%E2%80%9Eczas-na-mlodych%E2%80%9D/426