Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » "ŚWIATEŁKO we MGLE"
Strona internetowa

"ŚWIATEŁKO we MGLE"

ŚWIATEŁKO  we  MGLE

 

program realizowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy
na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

 

I. Opis programu:

Program realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia pn. „ŚWIATEŁKO we MGLE” dla osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskim poziomem wykształcenia oraz osób bez kwalifikacji zawodowych.

 

 

1. Osoby obejmowane programem

  •  zwolnione z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz  pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi  (w tym współfinansowane z wkładu finansowego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - EFG);
  • bezrobotni na terenach, na których w 2014 roku miały miejsce klęski żywiołowe;
  • bezrobotni do 30 roku życia;
  • bezrobotni powyżej 50 roku życia;
  • bezrobotni, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określeni w art. 49 ustawy;
  • bezrobotni tworzący i przystępujący do istniejących spółdzielni socjalnych;
  • bezrobotni rodzice powracający na rynek pracy oraz bezrobotni sprawujący opiekę nad osobą zależną;
  • bezrobotni w regionach wysokiego bezrobocia.

2.  Liczba osób obejmowana programem:  56 osób

3.  Okres realizacji:  01.09.2014r. – 31.12.2014 r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 642 24 78 wew. 114 lub osobiści w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, w godzinach 7.30 – 15.30 pokój 14 (I piętro).

Strona dodana przez: Barbara Wszół (2014-09-03 12:03:01)
Zredagowana przez: Barbara Wszół (2014-12-10 10:42:35)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/strona/-swiatelko-we-mgle-/425