Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » "Szybki Start" (II)
Strona internetowa

"Szybki Start" (II)

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej w roku 2016 i 2017 realizuje projekt pn. .Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie dąbrowskim (II) „Szybki Start” wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 30.06.2017 r.
Wartość projektu: 1 717 726,94 zł

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy w powiecie dąbrowskim zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy i zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.), należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 

       a)  osoby powyżej 50 roku życia,

       b)  osoby o niskich kwalifikacjach,

       c)  osoby długotrwale bezrobotne,

       d)  osoby z niepełnosprawnościami,

       e)  kobiety

 

Każdy uczestnik projektu skorzysta z co najmniej 3 form wsparcia dobranych indywidualnie dla każdego uczestnika (wynikające z IPD), w tym obligatoryjnie co najmniej poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy.

 

W ramach projektu planuję się realizację:

  1. Staży – 75 uczestników
  2. Prac interwencyjnych – 35
  3. Szkoleń zawodowych – 70
  4. Jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 43

Rekrutacja do uczestnictwa w projekcie będzie trwać do wyczerpania środków finansowych, zaplanowanych na poszczególne formy wsparcia.

 

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

 

Staże:
Katarzyna Zych – pokój  115, tel. 14 642 31 78 wew. 215

 

Prace interwencyjne:
Barbara Wardzała – pokój 114 tel. 14 642 31 78 wew. 314

 

Środki na podjęcie działalności gospodarczej:

Magdalena Ciuruś – pokój 115, tel. 14 642 31 78 wew. 115

 

Szkolenia zawodowe:

Beata Światek-Duda – pokój 110, tel.tel. 14 642 31 78 wew. 110

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Strona dodana przez: Barbara Wszół (2016-02-15 12:23:00)
Zredagowana przez: Barbara Wszół (2016-11-14 12:22:50)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF PLAKAT 2016-04-22 1.36MB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/strona/-szybki-start-(ii)/528