Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Bon stażowy
Strona internetowa

Bon stażowy

 

Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, jeśli pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 następnych miesięcy.

 

Bon stażowy może otrzymać:

  • bezrobotny, który nie ukończył 30 roku życia;
  • bezrobotny, który złożył wniosek o przyznanie bonu stażowego;
  • bezrobotny, który znalazł pracodawcę do realizacji stażu, który zobowiązał się zatrudnić go po zakończeniu stażu na okres 6 miesięcy.

 

W ramach bonu stażowego starosta finansuje:

  • pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1500 zł, (wypłacona premia stanowi pomoc de minimis.)
  • osobie bezrobotnej, koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu,do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium;
  • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.


Podstawa prawna

  • art. 66l. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065)

 

Strona dodana przez: Barbara Wszół (2014-08-07 09:44:38)
Zredagowana przez: Barbara Wszół (2018-01-02 10:27:24)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/strona/bon-sta%C5%BCowy/399