Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Bon szkoleniowy
Strona internetowa

Bon szkoleniowy

 

Bon szkoleniowy - stanowi gwarancję skierowania na wskazane przez osobę bezrobotną szkolenia oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z jego podjęciem. Powiatowy Urząd Pracy może na wniosek osoby bezrobotnej, która nie ukończyła 30 roku życia i chce uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe lub umiejętności, przyznać bon szkoleniowy. Termin realizacji bonu szkoleniowego określa Starosta.

 

 

Bon szkoleniowy kierowany jest do osoby, która spełnia następujące kryteria:

 • nie znalazła lub nie otrzymała w powiatowym urzędzie pracy oferty odpowiedniej pracy;
 • nie posiada kwalifikacji i umiejętności dostosowanych do potrzeb rynku pracy;
 • wykaże, że szkolenie zwiększy jej szanse na znalezienie pracy;
 • wybrane szkolenie zostało uwzględnione w indywidualnym planie działania.

 

W ramach bonu szkoleniowego, w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia,

zostaną sfinansowane koszty:

 • jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe;
 • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych;
 • przejazdu na szkolenia w wysokości:
  • do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin;
  • od 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego powyżej 150 godzin;
 • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania, w wysokości:
  • do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin;
  • powyżej 550 zł do 1 100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 godzin do 150 godzin;
  • powyżej 1 100 zł do 1 500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

 

Dodatkowo:

 • powiatowy urząd pracy sfinansuje koszty związane ze szkoleniem tylko do wysokości określonej w bonie szkoleniowym;
 • osobie bezrobotnej uczestniczącej w szkoleniu realizowanym w ramach bonu szkoleniowego na podstawie skierowania przysługuje stypendium, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • osoba bezrobotna może wybrać szkolenie, którego koszt jest wyższy niż 100% przeciętnego wynagrodzenia, wówczas pokrywa koszty przekraczające ten limit.

 

 

Bon szkoleniowy jest przyznawany na pisemny wniosek osoby bezrobotnej. Wniosek musi zawierać uprawdopodobnienie, że po uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, bezrobotny podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub rozpocznie własną działalność gospodarczą po zakończeniu szkolenia.

 

 

Podstawa prawna

 • art. 66k. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065)

Akt wykonawczy

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667)

 

Szczegółowe informacje w tym zakresie uzyskać można w pok. 12A

 

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Telefon

Lucyna Dudek

12A

(14) 642-24-78  lub  (14) 642-31-78 wew. 212

Beata Świątek-Duda

12A

 

(14) 642-24-78  lub  (14) 642-31-78 wew. 212

 

Strona dodana przez: Barbara Wszół (2014-08-07 09:54:01)
Zredagowana przez: Barbara Wszół (2018-01-02 10:28:22)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/strona/bon-szkoleniowy/400