Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dodatek aktywizacyjny
Strona internetowa

Dodatek aktywizacyjny

Osoby posiadające status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku, w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, mają możliwość ubiegania się o przyznanie dodatku aktywizacyjnego.

 

W przypadku, gdy w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej ww. osoba bezrobotna podejmie zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, może ubiegać się o dodatek aktywizacyjny w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę, a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1, przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

(art. 48 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

 

W przypadku, gdy ww. osoba bezrobotna z własnej inicjatywy podejmuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, może się ubiegać o dodatek aktywizacyjny w wysokości do 50% zasiłku, o którym mowa w art 72 ust. 1, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

(art. 48 ust. 1 pkt 2 i ust.3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

 

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku (art 48 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy):

 

1.skierowania bezrobotnego przez Urząd do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane,

2.podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy,

u którego był zatrudniony, lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny,

3.podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia, lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego,

4. przebywania na urlopie bezpłatnym.

 

Dodatek aktywizacyjny przysługuje od dnia złożenia wniosku wraz z dołączoną do niego kserokopią umowy o pracę lub umową zlecenia.

 

Podstawa prawna

  • art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
    (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065)
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:52:01)
Zredagowana przez: Barbara Wszół (2017-06-06 13:28:48)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/strona/dodatek-aktywizacyjny/80