Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Okres pobierania zasiłku
Strona internetowa

Okres pobierania zasiłku

Okres pobierania zasiłku

 •  180 dni
  • dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania powiatu, w którym stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
 • 365 dni
  • dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze  w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
  • dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku,
  • dla bezrobotnych, którzy mają na utrzymaniu dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotnym i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego,
  • samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Podstawa prawna: art. 73 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065)

Strona dodana przez: Barbara Wszół (2016-03-29 10:09:00)
Zredagowana przez: Barbara Wszół (2017-06-06 13:28:13)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/strona/okres-pobierania-zasilku/529