Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Poradnictwo zawodowe
Strona internetowa

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe wspiera osoby podejmujące decyzję o wyborze lub zmianie zawodu oraz tych, którzy mają trudności związane z podjęciem lub realizacją decyzji zawodowej, wynikające głównie z braku umiejętności oceny swoich możliwości zawodowych lub korzystania z informacji o rynku pracy. Pomaga w rozpoznaniu problemu zawodowego poprzez udzielenie informacji zawodowych, wskazówek, porad oraz w kształtowaniu aktywnych zachowań na rynku pracy.

Poradnictwo zawodowe prowadzone jest na zasadach:

 • DOSTĘPNOŚCI,
 • DOBROWOLNOŚCI korzystania z usług poradnictwa zawodowego,
 • RÓWNOŚCI w korzystaniu z tej usługi, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznania religijne,
 • SWOBODY wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia,
 • BEZPŁATNOŚCI usług poradnictwa zawodowego,
 • POUFNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH bezrobotnych i poszukujących pracy korzystających z usług poradnictwa zawodowego.

Poradnictwo zawodowe jest świadczone w formie:

 • porad indywidualnych,
 • grupowego poradnictwa,
 • indywidualnej informacji zawodowej,
 • grupowej informacji zawodowej,
 • szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

Doradca zawodowy pomoże Ci:

 

1. rozpoznać istniejące trudności w znalezieniu pracy,

2. poznać własne predyspozycje zawodowe,

3. wybrać odpowiedni rodzaj pracy lub szkolenia,

4. wybrać kierunek dalszego kształcenia uwzględniając predyspozycje i zainteresowania.

 1. Szkolenie z zakresu umiejętności  poszukiwania pracy jest formą bezpłatnej pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy, napotykającym na szczególne trudności związane z podjęciem zatrudnienia, które wynikają z długiego okresu pozostawania bez pracy oraz osobom, które utraciły motywację do poszukiwania pracy i chcą powróci d na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej. Udział w szkoleniu przysługuje osobie zarejestrowanej nie częściej niż raz na dwa lata. Szkolenie odbywa się w grupach od 8 do 16 osób.

 2. Podczas szkolenia uczestnicy mogą:
 • Poznać podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy,
 • Dokonać analizy lokalnego rynku pracy,
 • Określić swoją sylwetkę zawodową,
 • Dokonać bilansu mocnych i słabych stron,
 • Nabyć umiejętności prowadzenia rozmów z pracodawcami,
 • Nabyć umiejętności pisania CV i listu motywacyjnego,
 • Dokonać analizy własnych umiejętności i predyspozycji zawodowych,
 • Osobom bezrobotnym uczestniczącym w szkoleniu przysługuje stypendium szkoleniowe.
 • Wszystkie osoby, po odbytym szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy  otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Doradca zawodowy przyjmuje zainteresowanych w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w pok.12 i  13 (I piętro) codziennie w godzinach urzędowania.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:45:50)
Zredagowana przez: Barbara Wszół (2015-02-11 13:35:50)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/strona/poradnictwo-zawodowe/67