Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Pośrednictwo pracy krajowe
Strona internetowa

Pośrednictwo pracy krajowe

Pośrednictwo pracy polega  w szczególności na :

 

1.udzielaniu pomocy bezrobotnym i i  poszukującym pracy w  uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.

 

2.pozyskiwaniu  ofert pracy

 

3.udzieleniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną

 

4.informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy  oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych  zmianach na lokalnym rynku pracy

 

5.inicjowaniu i organizowaniu  kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami.

 

6.współdziałaniu  powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania  zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania.

 

7.informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach  i obowiązkach.

 

 

Usługi świadczone w ramach pośrednictwa pracy:

  1. Pośrednictwo otwarte - informacja o wolnym miejscu pracy podawana jest do ogólnej wiadomości osób poszukujących pracy.
  2. Pośrednictwo zamknięte - pośrednik dobiera jednego lub więcej kandydatów spośród osób zarejestrowanych w urzędzie.
  3. Giełdy pracy - organizowane gdy istnieje potrzeba bezpośredniego spotkania pracodawcy z większą grupą poszukujących pracy. Spotkanie to może być zorganizowane na terenie urzędu lub zakładu pracy.

 

Informacje dodatkowe:

 

Oferty pracy zamieszczone na niniejszej stronie internetowej aktualizowane na podstawie baz danych Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej.

Wszystkie nowe oferty pracy, a także zmiany w już zamieszczonych, ukazują się na stronie internetowej najpóźniej  w następnym dniu po zgłoszeniu przez pracodawcę lub dokonaniu zmian.

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065):

▫ pracodawca zgłaszając ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy,

▫ oferta pracy, w związku  z którą pracodawca nie wyraził zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację, może być udostępniona w pełnym zakresie wyłącznie osobom zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, które spełniają wymagania określone w ofercie i których urząd kieruje do pracy u tego pracodawcy.

 

Strony internetowe zawierające oferty pracy

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:44:13)
Zredagowana przez: Barbara Wszół (2017-06-06 13:06:30)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/strona/posrednictwo-pracy-krajowe/65