Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
Strona internetowa

Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG

EURES jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechteinsteinie, a także w Szwajcarii.

 

Sieć EURES tworzą w praktyce przedstawiciele ministerstw właściwych ds. pracy, centralnych a także regionalnych i lokalnych urzędów pracy oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców.

 

EURES obejmuje 31 krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

 

Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską, aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników poprzez:

  • międzynarodowe pośrednictwo pracy,
  • informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich,
  • identyfikowanie i przeciwdziałanie przeszkodom w mobilności.

 

Usługi EURES są ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.

 

Usługi EURES w Polsce świadczone są przez Doradców EURES i Asystentów EURES z wojewódzkich urzędów pracy i pośrednicy pracy z powiatowych urzędów pracy, natomiast koordynacja udziału polskich publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES i rozwój usług EURES należy do Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Jeśli chcesz uzyskać informacje w zakresie usług EURES skontaktuj się z asystentem osobiście w siedzibie Powiatowego Urzedu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej lub telefonicznie pod numerem: 014 642 31 78 wew. 109

 

Informacje można uzyskać również na krajowej stronie EURES: www.eures.praca.gov.pl

 

Europejski Portal Mobilności Zawodowej EURES dostępny pod adresem: www.europa.eu.int/eures

 

Informacje na temat EURES można uzyskać także w Internecie na stronach:

www.wup-krakow.pl

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:45:27)
Zredagowana przez: Barbara Wszół (2015-02-12 08:32:43)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/strona/posrednictwo-pracy-z-obszaru-ue-i-eog/66