Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Prawa bezrobotnych
Strona internetowa

Prawa bezrobotnych

OSOBA BEZROBOTNA MA PRAWO DO:

 

- korzystania z pośrednictwa pracy,

 

- korzystania z możliwości szkolenia lub przekwalifikowania,

 

- korzystania z usług EURES,

 

- ubiegania się o pożyczkę szkoleniową,

 

- ubiegania się o zatrudnienie w ramach:

 

  • prac interwencyjnych,
  • robót publicznych,
  • ubieganie się o dotacje na rozpoczęcie pozarolniczej działalności,
  • skierowania do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, stażu,

 

- korzystania z poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,

 

- uczestnictwa w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy (Klub Pracy),

 

- zasiłku i innych świadczeń pieniężnych określonych w ustawie,

 

- objęcia powszechnym obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, jeżeli nie podlega takiemu ubezpieczeniu z innego tytułu,

 

- odwoływania się od wydawanych decyzji administracyjnych.

 

Osoby objęte w Powiatowym Urzędzie Pracy ubezpieczeniem zdrowotnym posiadają:

 

- prawo do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które są udzielane na podstawie wpisu w legitymacji ubezpieczeniowej, dokonywanego przez Powiatowy Urząd Pracy

 

- prawo do ww. świadczeń dla członków rodziny ubezpieczonego

 

Prawo do otrzymania zwrotu kosztów przejazdu na zgłoszoną ofertę pracy jeżeli siedziba pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania.

 

Uwaga:

 

- bezrobotni pobierający zasiłek dla bezrobotnych oraz bezrobotni pobierający stypendium w okresie odbywania szkolenia lub stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych posiadają prawo do objęcia ich obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym,

- bezrobotni pobierający stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych posiadają dodatkowo prawo do objęcia ich obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065)
  2. Ustawa z dnia 27sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.)
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:42:07)
Zredagowana przez: Barbara Wszół (2017-06-06 13:03:21)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/strona/prawa-bezrobotnych/60