Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
Strona internetowa

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

I Podstawa prawna


Art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065)

 

II kryteria refundowania kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 / osobą zależną:

1. Refundacja kosztów opieki przysługuje osobie bezrobotnej samotnie wychowującej co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia, która:
− podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
− została skierowana na staż, przygotowanie zawodowe lub szkolenie,
− udokumentuje koszt poniesionego wydatku,
− wysokość dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej nie przekracza dochodu uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

2. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną następuje:

a) na okres do 3 miesięcy, jeżeli bezrobotny podjął zatrudnienie lub inna prace zarobkową na okres co najmniej 6 miesięcy,

b) na okres 6 miesięcy, jeżeli bezrobotny podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na okres co najmniej 12 miesięcy,

c) refundacja kosztów następuje do wysokości poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż połowa zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 ustawy.

3. W przypadku skierowania na staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 następuje na okres odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub szkolenia.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:53:02)
Zredagowana przez: Barbara Wszół (2017-06-06 13:29:55)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/strona/refundacja-kosztow-opieki-nad-dzieckiem-do-lat-7-lub-osoba-zale%C5%BCna/82