Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Rejestracja przez Internet
Strona internetowa

Rejestracja przez Internet

Osoba przystępująca do rejestracji, jako bezrobotny/poszukujący pracy ma do wyboru dwa tryby rejestracji.

 

 

Tryb uproszczony - uproszczony  adresowany jest do wszystkich osób  mających dostęp do internetu, wnioskodawca realizuje w nim kolejno nastepujące kroki:

 • wypełnia wniosek o zgłoszenie do rejestracji, jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy w postaci elektronicznej,
 • przesyła wniosek do właściwego powiatowego urzędu pracy,
 • umawia się na wizytę w urzędzie ( konkretna data oraz  godzina)  w celu dostarczenia wymaganych dokumentów oraz osobistego  potwierdzenia poprawności przekazanych danych nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych,
 • rejestracji dokonuje się z dniem, w którym osoba: zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy - po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu stosownych oświadczeń,
 • w przypadku niestawiennictwa w terminie, do 7 dni dane przekazane przez osoby są usuwane z systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia, zwanego dalej "systemem PSZ".

 

Tryb drugi w pełni elektroniczny - jest przeznaczony dla osób, które posiadają bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, w tym trybie:

 • wnioskodawca wypełnia  wniosek o dokonanie rejestracji, jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy w postaci elektronicznej,
 • załącza do wniosku skany wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji,
 • opatruje wniosek i załączniki bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego  kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym  ePUAP,
 • przesyła wniosek  z załącznikami do właściwego powiatowego urzędu pracy. Osobie zarejestrowanej w tym trybie mogą być przekazywane przez urząd pracy dane i informacje m.in. o prawach i obowiązkach oraz decyzja wydana w wyniku postępowania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie, jako bezrobotny/ poszukujący pracy nie dokonuje się w przypadku:

 1. nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa (tryb pierwszy)
 2. odmowy przekazania wymaganych danych,
 3. odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń w sposób określony – własnoręczny podpis
 4. nieopatrzenia wniosku o rejestrację jednym z podpisów (podpisy elektroniczne)
 5. niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie do 7 dni

 

Portal do elektronicznej rejestracji dostępny jest pod adresem:

www.praca.gov.pl

 

lub

 

na stronie www.pupdt.pl w zakładce Usługi Elektroniczne -> Rejestracja przez Internet

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:29:12)
Zredagowana przez: Barbara Wszół (2017-01-04 14:12:00)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/strona/rejestracja-przez-internet/47