Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » Szansa DLA CIEBIE
Strona internetowa

Szansa DLA CIEBIE

„Szansa DLA CIEBIE ”

 

program relizowany z dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra
na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia
, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

 

 

I.  Opis programu

 

Program  aktywizacji bezrobotnych w wieku 30 – 50 lat pn.  „Szansa DLA CIEBIE ”

 

 1. Osoby obejmowane programem:
 • zwolnione z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz  pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi (w tym współfinansowane z wkładu finansowego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - EFG);
 • bezrobotni na terenach, na których w 2014 roku miały miejsce klęski żywiołowe;
 • bezrobotni do 30 roku życia;
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia;
 • bezrobotni, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określeni w art. 49 ustawy;
 • bezrobotni tworzący i przystępujący do istniejących spółdzielni socjalnych;
 • bezrobotni rodzice powracający na rynek pracy oraz bezrobotni sprawujący opiekę nad osobą zależną;
 • bezrobotni w regionach wysokiego bezrobocia;
 • bezrobotni w wieku 30 – 50 lat.

 

      

2. Liczba osób obejmowana programem:  30 osób

3. Formy aktywizacji:

 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

4. Okres realizacji: 15.10.2014 r. – 31.12.2014 r.

 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 642 24 78 wew. 114 lub osobiści w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa  Tarnowska, w godzinach 7.30 – 15.30 pokój 14 (I piętro).

 

 

Strona dodana przez: Barbara Wszół (2014-12-10 10:02:03)
Zredagowana przez: Barbara Wszół (2014-12-10 10:24:38)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/strona/szansa-dla-ciebie/438