Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Wydawanie zaświadczeń
Strona internetowa

Wydawanie zaświadczeń

Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż w miesiącu styczniu 2014 roku  zakończono prace wdrożeniowe sytemu SEPI zapewniającego dwustronną wymianę danych i informacji pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej a Ośrodkami Pomocy Społecznej Powiatu Dąbrowskiego o osobach bezrobotnych i klientach OPS.

 

SEPI (Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna) to kompleksowe rozwiązanie informatyczne umożliwiające podmiotom administracji samorządowej bezpieczny i natychmiastowy dostęp do niezbędnych informacji. System umożliwia integrację rozwiązań funkcjonujących w różnych obszarach działalności jednostek samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem publicznych służb zatrudnienia oraz zabezpieczenia społecznego.*

 

System SEPI został wdrożony w następujących jednostkach:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dąbrowie Tarnowskiej
 • Miejsko - Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gręboszowie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mędrzechów
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie

Instytucje korzystające z SEPI, bez udziału klientów, otrzymają niezbędne informacje do ustalenia uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

 

Nowo powstały system znacząco ułatwi załatwianie spraw osobom bezrobotnym, zaoszczędzi klientom opieki społecznej kosztów związanych z przejazdem do urzędu pracy, gdyż nie będą one musiały dostarczać zaświadczeń dotyczących rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej do ośrodków pomocy społecznej. Przyczyni się to tym samym do ograniczenia wizyt zainteresowanych osób w poszczególnych urzędach i instytucjach, pozwoli na sprawniejsze załatwienie spraw a instytucjom ułatwi realizację zadań.

 

Ubiegający się o świadczenia w w/w instytucjach nie muszą osobiście zgłaszać się po zaświadczenia do urzędu pracy.

 

*źródło: http://www.public.sygnity.pl/publiczne-sluzby-zatrudnienia/sepi/osystemie

 

 

 

 

 

Wydawanie zaświadczeń

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej spełniając ustawowe zadania i mając na myśli dobro osób zarejestrowanych wydaje zaświadczenia dla bezrobotnych oraz osób poszukujących pracy.


Rodzaje zaświadczeń:

 • zaświadczenie dla odnośnych władz (Urząd Gminy, Urząd Miasta i Gminy, KRUS, Komornik, Sąd, itp.)
 • zaświadczenia do ZUS  (renty, emerytury oraz kapitał początkowy)
 • zaświadczenia na własną prośbę

Sposób wydawania:

 • Zaświadczenia wydawanie są na bieżąco. Wnioski o wydanie zaświadczenia można pobrać w informacji,  pokoju nr 6 oraz pokoju nr 4. Ww. zaświadczenia należy pobierać osobiście. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru zaświadczenia istnieje możliwość jego uzyskania w następujący sposób:
 • wysłać  (pocztą, faksem, e-mail) wniosek o wydanie zaświadczenia, który musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko, nr pesel, adres zamieszkania, czytelny podpis bezrobotnego. Wysyłka niezwłocznie w formie listownej na podany adres zamieszkania.

 • pisemnie upoważnić inną osobę, która pobierze żądane zaświadczenie po okazaniu dokumentu tożsamości i upoważnienia zawierającego: imię i nazwisko upoważnionego jego pesel, serię i nr dowodu osobistego, adres zamieszkania oraz dane bezrobotnego: imię i nazwisko, nr pesel, seria i nr dowodu osobistego adres zamieszkania, czytelny podpis.

Miejsce w Urzędzie:

 

Zaświadczenia wydawane są w:

 • Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Marsz. J. Piłsudskiego 33 tel . (014) 642-24-78
 • w pokoju nr 4 (bezrobotni z prawem i bez prawa do zasiłku, pobierający stypendia – stażowe, szkoleniowe, itp.)
 • w pokoju nr 4 (zaświadczenia do ZUS – renty, emerytury oraz kapitał początkowy)

Godziny wydawania:

 • Wydawanie zaświadczeń w godzinach: od 8:00 do 14:00

 

 

Strona dodana przez: Piotr Kilian (2013-01-14 09:11:39)
Zredagowana przez: Barbara Wszół (2017-06-06 13:05:42)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/strona/wydawanie-zaswiadczen/252