Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Strona internetowa

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy 

Informacja dot. Programu Specjalnego pn. „Równać Szanse II”

I N F O R M A C J A

 

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że posiada środki Funduszu Pracy na realizację Programu Specjalnego pn. „Równać Szanse II” na następujące formy aktywizacji zawodowej:

  1. Staże.
  2. Prace interwencyjne.

Program specjalny ma na celu podjęcie działań na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób bezrobotnych, którym ustalony został III profil pomocy, z terenu Powiatu Dąbrowskiego, będących w szczególnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, poprzez zastosowanie instrumentów i usług rynku pracy oraz specyficznych elementów wspierających zatrudnienie, które wzmocnią adaptacyjność osób do potrzeb pracodawców oraz będą skutkować efektywną integracją zawodową.

Trwa nabór do projektu "Dobry Czas na Biznes - Subregion Tarnowski"

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako realizator projektu „Dobry Czas na Biznes – Subregion tarnowski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 zaprasza do wzięcia udziału w ww. projekcie osoby zamieszkujące powiat dąbrowski chcące założyć własną działalność gospodarczą. 

 

Projekt "Szansa na lepsze jutro"

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST w Rzeszowie rozpoczęło realizacje projektu: "Szansa na lepsze jutro" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa - 30 osób niepełnosprawnych - głuchych/słabosłyszących zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i utworzenie dla tych osób Centrum Integracji Społecznej, które powstanie w Tarnowie lub w innym mieście woj. małopolskiego.