Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Strona internetowa

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

(Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od  osób  fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz.864))


Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów.

  

Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z  podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek. 

Projekt pn. „KIS na terenie subregionu tarnowskiego”

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje projekt pn. „KIS na terenie subregionu tarnowskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi priorytetowej Region Spójny Społecznie Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 

Projekt polega na wsparciu służącemu poprawie dostępu do usług reintegracji społęcznej i zawodowej realizowanym przez Klub Integracji Społecznej.

Bezrobocie w Polsce - grudzień 2017

MRPiPS poinformowało, że w grudniu 2017 roku stopa bezrobocia wynosiła 6,6%. To  1,6 pkt proc. mniej niż przed rokiem. W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia wzrosła o 0,1 pkt proc.