Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Strona internetowa

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie dąbrowskim

Według stanu na 31 października 2017 roku w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej było zarejestrowanych 2673 osób bezrobotnych. Jest to najniższy stan od początku rejestracji bezrobotnych czyli od 1990 r. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba bezrobotnych spadła o 502 osoby.

Największy udział w strukturze bezrobotnych stanowią długotrwale bezrobotni, czyli pozostający w rejestrze PUP łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat (1588 osób czyli 59,4% ogółu bezrobotnych).

Powiatowy Urząd Pracy aktywizuje w pierwszej kolejności osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zalicza się m. in. osoby długotrwale bezrobotne, osoby do 30 roku życia i osoby powyżej 50 roku życia.

Stopa bezrobocia

11,6% - tyle wynosiła stopa bezrobocia w powiecie dąbrowskim na 31 października br. Na koniec października 2016 r. wynosiła 13,6%. W ciągu 12 miesięcy stopa bezrobocia obniżyła się o 2 punkty procentowe. Mimo poprawy, powiat dąbrowski ma nadal najwyższą stopę bezrobocia w województwie małopolskim. Średnia stopa dla województwa wynosiła 5,3% a dla kraju 6,6%.

Bezrobocie w Unii Europejskiej

Europejski Urząd Statystyczny ma inną metodologię obliczania stopy bezrobocia niż GUS w Polsce. Według tego Urzędu w całej UE bezrobocie na koniec sierpnia 2017 r. wynosiło średnio 7,6 %, a w strefie euro 9,1 %.

Polska z wynikiem 4,7 % znalazła się w czołówce krajów z najniższym bezrobociem. Na koniec czerwca br. stopa bezrobocia w poszczególnych krajach wynosiła:

Grecja 21,0 %
Hiszpania 17,1 %
Włochy 11,2 %
Chorwacja 10,9 %
Cypr 10,7 %
Francja 9,8 %
Portugalia 8,9 %
Finlandia 8,7 %
Łotwa 8,2 %
Słowacja 7,5 %
Belgia 7,3 %
Szwecja 6,6 %
Słowenia 6,5 %
Bułgaria 6,2 %
Estonia 6,1 %
Irlandia 6,1 %
Luksemburg 6,0 %
Dania 5,7 %
Austria 5,6 %
Rumunia 5,1 %
Polska, Holandia 4,7 %
Wielka Brytania 4,3 %
Węgry 4,3 %
Malta 4,2 %
Niemcy 3,6 %
Czechy 2,9 %

Aktualność dodana przez: Barbara Wszół (2017-12-01 09:48:44) , zredagowana przez: Barbara Wszół (2017-12-01 10:17:24)
Data wydarzenia : 2017-12-01
Data publikacji : 2017-12-01

Galerie zdjęć

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/wydarzenie/371/informacja-o-sytuacji-na-rynku-pracy-w-powiecie-dabrowskim