Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Strona internetowa

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany od 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543).

 

Głównym jej celem jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Intencją zmian jest również przeciwdziałanie występującym obecnie nadużyciom, sprawniejsze zarządzanie migracjami zarobkowymi i poprawa standardów zatrudniania cudzoziemców.

 

Zatem tylko do końca grudnia 2017 r. było możliwe zarejestrowanie - na starych zasadach - oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi jednego z 6 państw (Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) przewidujących pracę cudzoziemca nie dłużej niż do końca 2018 r. (na okres do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy).

 

Do końca 2018 r. praca cudzoziemca będzie mogła być wykonywana na  podstawie oświadczeń zarejestrowanych przez PUP w 2017 r.

 

Wnioski o wydanie wizy w związku z oświadczeniem zarejestrowanym w 2017 r. będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach, jeśli zostaną złożone przed 31 października 2018 r.

 

Po 1 stycznia 2018 r. – oświadczenia i zezwolenia na pracę sezonową

 

Od 1 stycznia 2018 r. oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane tylko w przypadku prac nie-sezonowychwykonywanych przez obywateli tych samych 6 państw (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy). Wzory oświadczeń są określone  w rozporządzeniu. 

 

Jednocześnie będzie możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (do 9 miesięcy w roku kalendarzowym) dla obywateli wszystkich państw trzecich. Wzory wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową są określone  w rozporządzeniu.  Wykaz działalności „sezonowych” określa rozporządzenie.

Nadal sprawy te (dotyczące oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową) będą prowadziły powiatowe urzędy pracy.

 

Zmiany wprowadziła ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenia wykonawcze.

 

Rozporządzenia określają między innymi:

- podklasy działalności, w których będą wydawane zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca,

- wzory wniosków i dokumentów, 

- wysokości wpłat związanych z rozpatrzeniem wniosków,

- państwa, których obywatele będą objęci niektórymi ułatwieniami w zakresie zezwoleń na pracę sezonową.

 

 

Więcej informacji i wyjaśnień oraz odpowiedzi na najczęstsze pytania:

na stronie mpips.gov.pl w zakładce ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW – zmiany od 2018 r.

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie PUP w Dąbrowie Tarnowskiej

www.pupdt.pl w zakładce Zatrudnienie cudzoziemców - zmiany od 1 stycznia 2018 r.

Aktualność dodana przez: Barbara Wszół (2018-01-03 11:02:33) , zredagowana przez: Barbara Wszół (2018-01-04 15:09:15)
Data wydarzenia : 2018-01-04
Data publikacji : 2018-01-04

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/wydarzenie/376/zatrudnianie-cudzoziemcow-zmiany-od-2018-r-